UUID Factory 2

Program Tembo UUID Factory 2 tworzy globalnie unikatowe identyfikatory (GUID), a także wylicza skróty informacji tekstowych oraz plików. Umożliwia również zmianę nazwy plików korzystając z tych wartości. Ponadto Tembo UUID Factory 2 to nowa tożsamość systemu, zarówno OEM jak i wielu ukrytych informacji pozwalających identyfikować i śledzić aktywność systemu oraz użytkownika.
Tembo UUID Factory 2dla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Pobierz wersję 2.2.0.3310 (1.40 MB)

Unikatowe identyfikatory

Identyfikator GUID jest wartością 128-bitową reprezentowaną zazwyczaj w postaci szesnastkowej w pięciu blokach tekstowych oddzielonych myślnikiem zawartych w nawiasie klamrowym. Liczba możliwych wariantów jest tak duża (2128), że szansa wytworzenia dwóch  identycznych wartości jest ekstremalnie niewielka (jeśli będziemy generować milard identyfikatorów na sekundę przez rok to prawdopodobieństwo duplikatu wyniesie 50%). Określenie GUID odnosi się również do implementacji standardu UUID (uniwersalny unikatowy identyfikator) firmy Microsoft.

Program Tembo UUID Factory 2 pozwala na wygenerowanie wielu identyfikatorów globalnie unikatowych w jednym przebiegu. Aby to zrobić, należy wybrać format oraz ich liczbę. Można również zmienić nazwę pliku, nadając mu nazwę identyfikatora.

W skład Tembo UUID Factory 2 wchodzi również niewielkie narzędzie, umożliwiające generowanie wartości GUID za pośrednictwem wiersza polecenia.

Funkcje skrótu

Skrót informacji to przyporządkowanie informacji liczby, zwykle o stałym rozmiarze, niepowtarzalnej dla różnych informacji oraz nieodwracalnej. Liczba ta przedstawiana jest zazwyczaj w postaci szesnastkowej.

Program Tembo UUID Factory 2 udostępnia szereg funkcji skrótów (MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, Haval-160, Haval-256, RipeMD-256, RipeMD-320, Tiger, Panama, Whirlpool-1, Snefru-256 i inne), które można utworzyć dla tekstu oraz plików. Ponadto można zmienić nazwę pliku na podstawie aktualnej nazwy lub zawartości, nadając mu nową nazwę korzystając z wybranej funkcji. Możliwe jest również porównywanie plików.

Zmiana nazwy plików

Wygenerowane identyfikatory lub skróty można wykorzystać jako nazwy plików w celu utrudnienia identyfikacji ich zawartości. Aby to zrobić, należy wybrać rodzaj identyfikatora (GUID lub funkcję skrótu), w razie potrzeby dostosować ustawienia narzędzia, a na końcu wybrać plik źródłowy. Nazwa zostanie zmieniona natychmiast po jego wskazaniu.

Uwaga: Jeżeli wybrano funkcję skrótu jako metodę przetwarzania oraz zawartość pliku jako dane wejściowe, a także jeśli wartość skrótu jest aktualnie dostępna dla tego pliku, można użyć tej wartości (należy zachować ostrożność, gdyż wybrany plik mógł zostać w międzyczasie zmodyfikowany).

Identyfikacja systemu

Wiele programów oraz sam system Windows przechowują unikatowe identyfikatory produktów, najczęściej w celu przeprowadzenia swoich aktualizacji. Identyfikatory te mogą jednak zostać wykorzuystane przez złośliwe osoby oraz przekraczające wszelkie normy firmy (głównie reklamowe) celem śledzenia zwyczajów użytkownika. Tembo UUID Factory 2 umożliwia stworzenie nowej tożsamości dla systemu operacyjnego! Pozwala na:

 • zmianę wartości identyfikatorów systemu oraz produktów, mogących zostać wykorzystanych do śledzenia użytkownika (w tym programów Internet Explorer oraz Windows Media Player) - uwaga, ich usunięcie nie gwarantuje zablokowania wrogich działać osób trzecich!,
 • zmianę nazwy, wersji oraz właściciela systemu,
 • zmianę daty instalacji systemu,
 • zmianę opisu komputera oraz nazwy NetBIOS i DNS,
 • zmianę nazwy marketingowej procesora,
 • zmianę informacji OEM.

Tembo UUID Factory 2 ponadto udostępnia podsumowanie informacji o użytkowniku, systemie i najważniejszych komponentach komputera:

 • nazwa użytkownika i komputera,
 • podstawowe uprawnienia użytkownika,
 • dokładne informacje o wersji systemu, jego edycji oraz języku,
 • informacje o stanie UAC (kontroli konta użytkownika),
 • status licencji (w tym identyfikator i klucz produktu oraz autentyczność),
 • podstawowe informacje o komponentach komputera: procesor, sieć, pamięć operacyjna, płyta główna oraz jej BIOS.