Flash X-Tractor

Zagubiona animacja Flash (SWF), ale dostępny projektor (EXE)? Ciekawa animacja, ale dostępna jedynie w postaci projektora? Tembo Flash X-Tractor odzyska obiekt SWF z dowolnego projektora Macromedia oraz Adobe!
Tembo Flash X-Tractordla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
Pobierz wersję 1.2.0.1050 (11.6 MB)

W niektórych zastosowaniach obiekt SWF może zostać udostępniony jako projektor, czyli samodzielny, wykonywalny odtwarzacz, w którym osadzony jest obiekt SWF. Bezpośredni dostęp do materiału SWF jest wówczas niemożliwy.

Z programem Tembo Flash X-Tractor odzyskasz obiekt SWF z każdego projektora utworzonego w narzędziach Macromedia oraz Adobe! Więcej - programem Tembo Flash X-Tractor stworzysz nowy projektor w wybranej wersji.

Właściwości

 • Odzyskuje obiekty SWF z projektórów Macromedia oraz Adobe.
 • Obsługuje wszystkie wersje projektórów.
 • Tworzy nowe projektory (od wersji 3.0 do 11.8).
 • Obsługuje wszystkie wersje obiektów SWF.
 • Wyświetla interaktywny podgląd obiektów SWF.
 • Nie wymaga zainstalowanego odtwarzacza Flash Player!
 • Umożliwia zmianę pozycji i rozmiaru sceny oraz zmianę ilości klatek na sekundę.
 • Umożliwia zastosowanie kompresji lub jej usunięcie.
 • Umożliwia zmianę wersji obiektu SWF.
 • Zapisuje modyfikacje bezpośrednio w projektorze.
 • Nie tworzy tymczasowych plików.
 • Wyświetla właściwości obiektów SWF oraz projektorów.
 • W trybie podglądu umożliwia wyciszenie dźwięku animacji (w każdej wersji odtwarzacza) oraz dopasowanie jej rozmiaru.

Format SWF

SWF (Shockwave Flash Object) jest formatem dla grafiki wektorowej, multimediów oraz skryptów w języku ActionScript. Obiekty SWF zawierają materiał interaktywny, np. animowane filmy, gry, elementy stron internetowych lub całe witryny, a także elementy interfejsu samodzielnych aplikacji lub stanowią część projektów multimedialnych, np. menu filmów DVD.

Format SWF został opracowany w roku 1995 przez firmę FutureWave Software jako format zapisu animacji wektorowej programu SmartSketch Animator, którego nazwę zmieniono na CelAnimator oraz ostatecznie na FutureSplash Animator. Program FutureSplash Animator trafił do klientów w roku 1996. Tego samego roku firma FutureWave została wykupiona przez firmę Macromedia, a kolejna wersja programu (z roku 1997) do tworzenia animacji nosiła już nazwę Macromedia Flash 2.0 (FutureSplash).