Executable Image Viewer

Tembo Executable Image Viewer to zaawansowana przeglądarka plików wykonywalnych w każdym formacie począwszy od MZ (DOS) poprzez OS/2, NE (New Executable dla Windows 3.x), VxD (Windows 9x Virtual Device Driver) do PE32 (obraz 32-bitowy) oraz PE32+ (obraz 64-bitowy). Elementy wykonywalne platformy .NET są również obsługiwane. Tembo Executable Image Viewer to niezbędne narzędzie każdego programisty!
Tembo Executable Image Viewerdla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
Pobierz wersję 1.0.0.1240 (3.13 MB)

Tembo Executable Image Viewer odczytuje i wyświetla struktury i właściwości obrazów wykonywalnych (nagłówki pliku, katalogi, sekcje, konfigurację dla programu ładującego i debuggera, funkcje importowane oraz eksportowane, zasoby, wersję i inne), identyfikuje narzędzia programistyczne (kompilator, konsolidator, program kompresujący, program zabezpieczający, rodzaj instalatora), wykrywa specyficzne struktury dla programów utworzonych w narzędziach firmy Borland i jej następcach (użyte moduły i pakiety, klasy obiektów, dołączone formularze).

Program identyfikujący narzędzia programistyczne - Detect It Easy Lite by Tembo - jest również dostępny jako samodzielna aplikacja (znajduje się w pakiecie do pobrania).

Zaawansowana przeglądarka zasobów pozwala wygodnie przeglądać i wyodrębniać wszystkie zasoby. Obsługiwanych jest wiele formatów (ikony, kursory, tablice ciągów, menu, akceleratory - skróty klawiszowe, okna dialogowe - łącznie z podglądem jako okno, rejestr, JPEG, PNG, GIF, AVI, XML i wiele innych). Każdy zasób może zostać wyświetlony jako kolorowany ciąg szesnastkowy lub określony format danych (wraz z kolorowaniem składni i przezroczystością obrazów).

Struktury obrazu wykonywalnego

 • nagłówki (DOS - nagłówek podstawowy, COFF - nagłówek pliku, PE - nagłówek programów NT, CLR - nagłówek podzespołów .NET),
 • katalogi oraz sekcje,
 • funkcje importowane oraz eksportowane,
 • metadane .NET,
 • konfiguracja programu ładującego oraz debuggera,
 • Thread-local storage - metoda przypisywania pamięci statycznej lub globalnej lokalnie do wątku (pamięć lokalna wątku),
 • wyjątki,
 • wersja modułu oraz zasoby,
 • dane specyficzne dla kompilatorów firmy Borland i jej następców (moduły, pakiety, klasy obiektów, formularze).

Pozostałe cechy

 • identyfikacja narzędzi programistycznych (kompilator, konsolidator, program kompresujący, program zabezpieczający, rodzaj instalatora); funkcja dostępna równierz jako samodzielna aplikacja,
 • ładowanie obrazów z systemu plików lub z listy procesów,
 • interpretacja niektórych wartości (np. data utworzenia obrazu),
 • ładowanie bibliotek używanych przez przeglądany program,
 • kolorowanie podglądu szesnastkowego oraz podświetlanie składni i numerowanie wierszy,
 • wyświetlanie właściwości pliku (systemowe),
 • przechodzenie do obiektu w systemi plików,
 • wykonanie aplikacji,
 • obsługa technologii drag'n'drop.

Integracja z systemem

Możliwe jest zintegrowanie programu Tembo Executable Image Viewer oraz Detect It Easy Lite by Tembo z systemem operacyjnym. Integracja polega na dodaniu do menu kontekstowego wszystkich plików wykonywalnych poleceń 'Browse executable image' i 'Detect developer tools' oraz dla wszystkich pozostałych plików polecenia 'Detect file format'.

Aby dodać polecenia do menu systemowego wykonaj program Tembo Executable Image Viewer w sposób następujący:

ExecView -regcmd

Aby usunąć polecenia z menu systemowego wykonaj program Tembo Executable Image Viewer w sposób następujący:

ExecView -unregcmd