End Tasks Control

Program Tembo End Tasks Control dostarcza interfejs do parametrów systemu Windows odpowiedzialnych za reakcję systemu na kończenie procesów użytkownika oraz usług po wydaniu polecenia zakończenia programu oraz ich kończenia podczas wylogowywania lub zamykania systemu.
Tembo End Tasks Controldla Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
Pobierz wersję 1.0.1.60 (485 KB)

Po wydaniu polecenia zakończenia programu (przyciskiem Zakończ w oknie programu, skrótem Alt+F4, opcją wewnętrzną programu lub przetworzeniu komunikatu WM_CLOSE) system czeka 5 sekund (wartość domyślna). W przypadku kończenia sesji (wylogowania lub zamykania systemu) domyślny czas oczekiwania wynosi po 20 sekund dla procesów aplikacji i usług. Jeżeli po przekroczeniu tego limitu proces nie zostanie zakończony, system wyświetli monit o awaryjne zakończenie tego procesu.

W skrajnej sytuacji, kiedy kończony proces zgłosi wyjątek (np. błąd ochrony dostępu do pamięci), który nie zostanie przez ten proces obsłużony, może dojść do zablokowania procedury zamykania systemu!

Program Tembo End Tasks Control pozwoli wymusić automatyczne zakończenie procesów po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania oraz ustawić limity czasowe dla procesów kończonych przez użytkownika oraz procesów aplikacji i usług kończonych przez system operacyjny. Dzięki programowi Tembo End Tasks Control system zostanie wyłączony szybciej, a w skrajnych przypadkach zostanie zamknięty, mimo błędów w aplikacjach.

Zachowaj ostrożność

Należy zwrócić uwagę, że niektóre programy mogą finalizować przetwarzanie danych przez dłuższy czas, dlatego nie zaleca się ustawiania wartości zbyt niskich (gdyż, np. integralność danych może zostać uszkodzona). Parametry muszą zostać dobrane indywidualnie dla potrzeb każdego użytkownika. Nie zaleca się stosowania limitów poniżej trzech sekund.