Znaki handlowe

Znaki handlowe Tembo

Tembo, Tembo Lab, logo Tembo, nazwy produktów Tembo oraz domena Tembo Lab są znakiami handlowymi ich właściciela.

Znaki handlowe osób lub firm trzecich

Inne nazwy produktów, czcionek, firm i logo mogą być znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli.

Użycie znaków handlowych Tembo

Możesz używać nazw produktów Tembo w tekście w celu odwołania się do produktów Tembo za pośrednictwem mediów tradycyjnych oraz elektronicznych.

Wykluczenia użycia znaków handlowych Tembo

Nie używaj, ani nie naśladuj logo, logotypów, symboli, ikon oraz sloganów Tembo na lub w związku z produktami, opakowaniami, instrukcjami obsługi, materiałami promocyjnymi lub reklamowymi, stronami internetowymi, czasopismami, ubraniami lub w jakimkolwiek innym celu bez pisemnego zezwolenia Tembo.

Nie naśladuj, ani nie rejestruj żadnego znaku handlowego Tembo - w tym logo Tembo oraz domeny Tembo Lab - ani potencjalnie mylącego ich wariantu jako całość lub część nazwy firmy, nazwy handlowej, nazwy produktu, nazwy usługi lub nazwy domeny.

Nie umieszczaj nazwy firmy, nazwy handlowej, nazwy produktu lub nazwy usługi, ani nie łącz ich z logo, logotypem, symbolem lub ikoną Tembo.